Yarışma öğrenci kategorisi olarak tek kategoride düzenlenmektedir.


Yarışmaya, üniversitelerin Mimarlık, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım, Sanat ve Tasarım, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerinin lisans bölümlerine, üniversitelerin tasarımla ilgili diğer lisans ve ön lisans programı öğrencilerine açıktır. Yüksek lisans ve doktora eğitimi gören adaylar da çalışıp çalışmadıklarına bakılmaksızın yarışmaya öğrenci olarak başvurabilirler. Yukarıda açıklana hususların dışında kalan adaylar ve profesyonel tasarımcılar bu yarışmaya katılamazlar.


Adaylar yarışmaya bireysel ya da ekip olarak katılım gerçekleştirebilir. Bir ekip en fazla 3 kişiden oluşabilir. Ekiplerde bir adayın sözcü olarak belirlenmesi ve tüm adayların öğrenci olması gerekmektedir. Ekip içinde kesinlikle profesyonel yeralamaz.


Katılımcılar öğrenci belgelerini başvuru sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Yarışma başvuru tarihleri içerisinde mezun olma durumu bulunan yarışmacıların başvurusunu son başvuru tarihine kadar yapabilmesi için adayların 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde öğrenci olduklarına dair öğrenci belgelerini (Öğrenci kimlikleri geçerli değildir) mutlaka sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Adayların öğrenci belgelerinin tarihi başvuru için belirtilen tarihler arasında olması gerekmektedir. Aksi durumda adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.