1. Adaylar birden fazla projeyle yarışmaya başvurabilirler. Adayların her bir tasarım için ayrı ayrı başvuru yapması gerekmektedir. Birden fazla tasarımla yarışmaya başvuru yapan adayların birden fazla projesi dereceye girerse aday bir kez para ödülü alabilir.


2. Yarışmaya katılacak adayların 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. 18 yaşından küçük adaylar yarışmaya katılamazlar.


3.İZFAŞ yarışma yürütme kurulu üyeleri ile Jüri üyelerinin birinci derece yakını ve akrabaları Değişik Doğal Taş Yarışması’na katılamaz. Bu kişiler yarışmaya katılıp ödül kazansalar dahi ödülleri geri alınır.


4. Yarışmaya başvurusu yapılan tasarımların; başvuru yapan adaya ait olması, daha önce üretilmemiş ve kamuya sunulmamış olması, başka bir yarışmada dereceye girmemiş / ödül almamış / başka bir yarışmada değerlendirme aşamasında olmaması gerekmektedir. Aksi durumun ortay çıkması durumunda tasarım başvuru iptal edilir. Böyle bir durumda aday ödül aldıysa ödül geri alınır. Bir başka değişle yarışma sürecinde veya sonrasında taahhütnameye aykırı bir durumun tespit edilmesi durumunda dereceye giren adayın ödülü, varsa yapılan masraflar geri tahsil edilir ve durum kamuoyu ile paylaşılır. Ödül alan bir tasarımın yarışmadan elenmesi durumunda, elenen tasarımın yerine en çok oy alan sıradaki tasarıma ödül verilir.


5.Adaylar başvurularınıwww.degisiktasarimyarismasi.com adresinden yaparak paftalarını yükleyecekleridir. Adayların başvuru numaraları rumuz olarak kullanılacaktır.Adaylar paftalarında kesinlikle rumuz belirtmeyeceklerdir. Adaylar kendilerine verilen başvuru numaraları ile son başvuru tarihine kadar sisteme girerek projelerinde revize yapabileceklerdir. Adaylar yarışmaya projelerini verilen başvuru numaraları ile takip edeceklerdir. Tüm adayların, şartnamede belirtilen belgeleri sisteme imzalı olarak eksiksiz yüklenmesi gerekmektedir. Şartnameye uygun olmayan başvurular diskalifiye olacaktır.

İZFAŞ, gerekli görülen hallerde, katılımcılardan başvuru sırasında verilen belgelerin asıllarını isteyebilir. Verilen süre içerisinde belge asıllarını göndermeyen adayların tasarımları değerlendirmeye alınmayacaktır.


6. Sisteme yüklenen projelerde, proje ile ilgili metinlerde aday/adayların ismi, kimlik/iletişim bilgisi rumuz ve kare kod bulunmamalıdır. Bu hususlara uymayan adayların projeleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Sisteme yüklenen tasarımların tüm sorumluluğu tasarımcıya aittir.


7. Adaylar, 29.01.2023 Pazar günü saat: 23:59’a kadar, paftalarını ve şartnamede belirtilen belgeleri www.degisiktasarimyarismasi.com web sayfasından sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra sistem kapanacaktır. Yüklemede oluşan problemler nedeniyle tasarımlara ait evrakların sisteme yüklenememesi, başvurunun tamamlanamaması ya da gecikmesinden yarışma organizasyonu sorumlu değildir. İZFAŞ gerekli gördüğü durumlarda yarışmanın başvuru tarihini uzatma hakkını saklı tutar.


8.İZFAŞ, uygun bulunması durumunda yarışmada dereceye giren tasarımlardan bazılarının üretimini tasarımcıyla birlikte sanayiciyi bir araya getirerek üretiminin gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Üretilen bu ürünler uygun platformlarda tasarımcı adına sergilenecektir.