Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar “www.degisiktasarimyarismasi.com” web sitesinden temin edilerek, yine yarışma başvuru dijital formatta hazırlanacak pafta ve proje raporuyla bu yapılacaktır. Fiziki başvurular kabul edilmeyecektir.

Tüm yarışmacılar (ekip katılımı durumunda ekibin her bir üyesi ayrı ayrı imzalamalıdır), web sitesinden temin edecekleri yarışma şartnamesini, katılımcı taahhütnamesini ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile İlgili Aydınlatma ve Bilgilendirme Formunun her sayfasını imzalamalıdır. Her sayfası imzalı şartname, katılımcı taahhütnamesi ve bilgilendirme formu ile şartnamede belirtilen başvuru belgeleri web sitesinin ilgili alanlarına yüklenerek yarışmaya başvuru yapılabilmektedir.


BAŞVURU BELGELERİ:

1- Yarışmacı Bilgileri

a) Kimlik belgesi,

b) Şartname, Taahhütname ve KKVK belgesi (Tüm sayfaları imzalı olarak yüklenmeli),

c) Öğrenciler için öğrenci belgesi, profesyoneller için diploma (Öğrenciler için öğrenci belgesi tasarım teslim tarihi itibariyle geçerli olmalıdır.) (Kimlik kartları kabul edilmeyecektir),

d) Fotoğraf: Katılımcıya ait vesikalık dijital fotoğraf

e) Özgeçmiş: Katılımcıların isimlerini, kısa özgeçmişlerini ve iletişim bilgilerini içeren DOC ve PDF formatında sisteme yüklenmelidir.

**Başvuru sistemi yakında aktif olacaktır.


2- Proje Bilgileri

Projede olması gerekenler;

a) Proje Anlatımları

-Proje Adı

-Proje Raporu (min. 150max 400 kelimeden oluşan projeyi yazılı olarak anlatan, tasarımın amacını, çözdüğü problemi, getirdiği yeniliği detaylı açıklayan bilgiler)

-Tasarımın öngörülen malzemelere ilişkin bilgiler, kısaca seçilme sebebi en fazla 150 karakterle, Tasarım için öngörülen üretim tekniği de en fazla 150 karakterle açıklanmalıdır.

b) Proje Paftası:

Projenin 1 adet sunum paftasında anlatılması gerekmektedir. Pafta A2 (59.4 x 42 cm) boyutunda, dikey formatta, en az 300 dpi çözünürlükte PDF olmalıdır. Tasarımların jüri tarafından detaylı incelenebilmesi için mümkün olan en yüksek çözünürlükte yüklenmesi gerekmektedir. Paftada projenin fonksiyonel ve estetik yönlerini, nasıl kullanılacağını iyi anlatan en az bir adet veya daha fazla sayıda görsel, projenin nasıl uygulanacağını ve teknik detaylarını gösteren en az bir adet kesit (tercih edilirse daha fazla çizim de eklenebilir), tasarımın kullanıcıyla birlikte görünümü, ölçekli çizimler ve kısa açıklamalar olmalıdır.


. IX. Değerlendirme Kriterleri

  • Yenilikçi ve özgün olması
  • Estetik olması
  • Fonksiyonel olması
  • Üretilebilir olması
  • Sürdürülebilir olması