Elif Kocabıyık (PhD) lisans derecesini tekstil mühendisliği alanında Ege Üniversitesi’nde (2000), yüksek lisans ve doktora derecelerini endüstri ürünleri tasarımı alanında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde (2004) ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (2012) tamamlamıştır. 2005 yılından beri İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Araştırma ilgi alanları içinde tasarım tarihi ve kültürü, tasarım araştırma yöntemleri, temel tasarım yer almaktadır. Ambalaj başta olmak üzere gündelik nesneleri tasarım evrimi perspektifi ile inceler. 2016 yılından beri Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) İzmir Şube Başkanı’dır. 2019 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi Tasarım Koordinatörlüğü görevine getirilmiştir.   Dünya Tasarım Örgütü’nün 2017-2019 dönemi Türkiye İrtibatı görevini yürütmektedir.