Prof. Dr. Faruk Çalapkulu Marble İzmir Fuarı’nın yaratıcılarındandır ve gelişmesine katkı veren önemli isimler arasındadır. Jeoloji mühendisi, maden yatakları jeokimya profesörü olan Faruk Çalapkulu, mermer ve maden yatırımları konusunda birçok projenin planlama, yatırım ve işletme aşamalarında proje koordinatörlüğü ve danışmanlık yapmıştır. Ayrıca fabrika -okul modeli, üreterek teknik öğretim yönteminin planlaması ve uygulamasında Teknik Mesleki Eğitim Organizatörü olarak yer almıştır. Yurt içinde ve yurt dışında pek çok üniversitede akademik çalışmalar gerçekleştiren Çalapkulu, doğal taş, maden, mermer konularında ulusal ve uluslararası pek çok çalışma grubunda görev almış, ulusal ve uluslararası kongrelerde, yüzlerce sunum yapmış, konferanslar vermiştir.

Prof. Dr. Faruk Çalapkulu’nun maden ve maden yataklarıyla ilgili çok sayıda araştırması ve bilimsel çalışması bulunmaktadır.