Koray Gelmez, Ph.D.

2008 yılında ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamış olup, 2011 yılında İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı’ndan yüksek lisans derecesini ve 2016 yılında yine İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı’ndan doktora derecesini almıştır. Doktora çalışması sırasında Aalto Üniversitesi ve TED Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak çalışmıştır. Çalışma alanları tasarım eğitimi, tasarımda öğrenme süreçleri ve grafik tasarım gibi konuları kapsamakta olup Design Turkey 2016 İyi Tasarım Ödülü başta olmak üzere çeşitli tasarım yarışmalarında derece sahibidir. 2018 yılından itibaren İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmakta olup Bölüm Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.