Jüri üyemiz Prof. Dr. Mehmet Lütfi Hidayetoğlu önlisans eğitimini Endüstriyel Tasarım Programında, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını ise Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Bölümünde tamamlamıştır.
2005 yılında Selçuk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde Araştırma Görevlisi, 2011 yılının başında ise Selçuk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak görev yapmıştır. 2014 yılında İç Mimarlık Alanında Doçent unvanı, 2019 yılında Endüstriyel Tasarım alanında Profesör unvanı almıştır.
Prof. Dr. Hidayetoğlu halen Endüstriyel Tasarım Bölümünde çalışmalarına devam etmektedir. İç mimarlık, mekansal algı, çevresel psikoloji, geleneksel sivil mimari ve mobilya tasarımı konularında birçok akademik makale / bildiri yayımlamış, donatı tasarımları ile uluslararası / ulusal birçok ödül almış ve sergiye katılmıştır. Akademik çalışmaların yanı sıra özellikle iç mekan aydınlatmaları ve donatıları alanlarında butik tasarımlar yapmakta ve dezavantajlı gruplara odaklanan projeler yürütmektedir.