Dr. Öğr. Üyesi Tolga Benli Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Lisans eğitiminin ardından, University of Wisconsin-Madison Üniversitesi’nin Sanat ve Tasarım Fakültesi Mobilya Tasarımı Bölümü’nde Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik eğitimlerini tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik görevine, Oklahoma State Üniversitesi İç mimarlık Bölümünde Öğretim Görevlisi, daha sonra 2001 yılında Anadolu Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi kadrosuna naklen atanmasıyla devam etmiştir. 2004 yılında Anadolu Üniversitesinde Yardımcı Doçent ünvanı alan Benli’nin çok sayıda ulusal ve uluslararası yayında makaleleri ve bildirileri yayımlanmıştır.


Karma ve özgün sergi çalışmaları bulunan Dr. Öğretim Üyesi Tolga Benli halen Yaşar Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi / Endüstriyel Tasarım Bölümünde öğretim üyesi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.