A. Can Özcan yerli ve yabancı üniversitelerde proje, metod-sistem uygulamaları, malzeme-üretim teknolojileri ve lisansüstü düzeyde ileri ürün geliştirme, tasarım yönetimi, tasarım evrimi dersleri vermektedir. Ürün tasarımından grafik tasarıma kadar pek çok alanda profesyonel çalışmaları bulunan Dr. Özcan, gıda ambalajından iklimlendirme sistemlerine ve mobilyaya dek uzanan pek çok sektörle çoğu üniversite-sanayi işbirliğine dayalı tasarım projeleri gerçekleştirmiştir.

Halen İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü Başkanlığı ve Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi EKOTAM Müdürlüğünü sürdürmekte olan Dr. Özcan’ın yurt içi ve yurt dışında basılmış çok sayıda bilimsel araştırması, sunumu ve tasarım ödülleri bulunmaktadır.